Kapcsolatfelvétel
Telefonszámaink:
06-30/4688-601
Vezetékes és faxszámunk:
06-45-403-623
Esettanulmányok
Hasznos információk!
Ezek az információk az Ön számára is megkönnytik munkáját oldalunkat adja hozzá kedvenceihez.
Online jogi tanácsadás
SZERETNE ELKERÜLNI ALAPVETŐ, JOGI HIBÁKAT?
Kapcsolódó anyagok
Kiválasztott anyagok: ügyvédi iroda, jog
Kapcsolódó anyagok: adásvételi szerződés (1), adásvételi szerződés ügyvéd (1), adásvételi szerződés ügyvédi iroda (1), adásvételi szerződés jog (1), adásvételi szerződés jogász (1), ajándékozási szerződés ügyvéd (1), ajándékozási szerződés ügyvédi iroda (1), ajándékozási szerződés jog (1), ajándékozási szerződés jogász (1), önbíráskodás (1), önbíráskodás ügyvéd (1), önbíráskodás ügyvédi iroda (1), önbíráskodás büntetés (1), önbíráskodás jog (1), önbíráskodás jogász (1), öröklési szerződés (1), öröklési szerződés ügyvéd (1), öröklési szerződés ügyvédi iroda (1), öröklési szerződés jog (1), öröklési szerződés jogász (1), övedéki orrgazdaság ügyvéd (1), övedéki orrgazdaság ügyvédi iroda (1), övedéki orrgazdaság büntetés (1), övedéki orrgazdaság jog (1), övedéki orrgazdaság jogász (1), ügyvéd (50), búnpártolás ügyvéd (1), büntetés (35), becsületsértés ügyvéd (1), becsületsértés ügyvédi iroda (1), becsületsértés büntetés (1), becsületsértés jog (1), becsületsértés jogász (1), befolyással üzérkedés (1), befolyással üzérkedés ügyvéd (1), befolyással üzérkedés ügyvédi iroda (1), befolyással üzérkedés büntetés (1), befolyással üzérkedés jog (1), befolyással üzérkedés jogász (1), bűnpártolás (1), bűnpártolás ügyvédi iroda (1), bűnpártolás büntetés (1), bűnpártolás jog (1), bűnpártolás jogász (1), csalás (1), csalás ügyvéd (1), csalás ügyvédi iroda (1), csalás büntetés (1), csalás jog (1), csalás jogász (1), csempészet (1), csempészet ügyvéd (1), csempészet ügyvédi iroda (1), csempészet büntetés (1), csempészet jog (1), csempészet jogász (1), csődeljárás (2), csődeljárás ügyvéd (1), csődeljárás ügyvédi iroda (1), csődeljárás jog (1), csődeljárás jogász (1), csoportos létszámcsökkentés (1), felszámolás (2), felszámolás ügyvéd (1), felszámolás ügyvédi iroda (1), felszámolás jog (1), felszámolás jogász (1), foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (1), garázdaság (1), garázdaság ügyvéd (1), garázdaság ügyvédi iroda (1), garázdaság büntetés (1), garázdaság jog (1), garázdaság jogász (1), házassági vagyonjogi szerződés (1), hamis tanuzás (2), hamis tanuzás ügyvéd (2), hamis tanuzás ügyvédi iroda (2), hamis tanuzás büntetés (2), hamis tanuzás jog (2), hamis tanuzás jogász (2), hamis tanuzásra felhívás (1), hamis vád ügyvéd (1), hamis vád ügyvédi iroda (1), hamis vád büntetés (1), hamis vád jog (1), hamis vád jogász (1), hanyag kezelés (1), hivatalos személy elleni bűncselekmények (1), hivatalos személy elleni erőszak (2), hűtlen kezelés (1), jövedéki orrgazdaság (1), jogász (50), kártérítés (1), kártérítési jog (1), kártérítési jog ügyvéd (1), kártérítési jog ügyvédi iroda (1), közúti baleset (1), közúti baleset ügyvéd (1), közúti baleset ügyvédi iroda (1), közúti baleset büntetés (1), közúti baleset jog (1), közfeladatot ellátó személy elleni erőszak (2), közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény (1), közlekedési baleset jogász (1), közlekedési baleseti kártérítés (1), közokirat-hamisítás (1), közokirat-hamisítás ügyvéd (1), közokirat-hamisítás ügyvédi iroda (1), közokirat-hamisítás büntetés (1), közokirat-hamisítás jog (1), közokirat-hamisítás jogász (1), kifosztás (1), kifosztás ügyvéd (1), kifosztás ügyvédi iroda (1), kifosztás büntetés (1), kifosztás jog (1), kifosztás jogász (1), lopás (1), lopás ügyvéd (1), lopás ügyvédi iroda (1), lopás büntetés (1), lopás jog (1), lopás jogász (1), magánlaksértés ügyvéd (1), magánlaksértés ügyvédi iroda (1), magánlaksértés büntetés (1), magánlaksértés jog (1), magánlaksértés jogász (1), magánokirat-hamisítás (1), magánokirat-hamisítás ügyvéd (1), magánokirat-hamisítás büntetés (1), magánokirat-hamisítás jog (1), magánokirat-hamisítás jogász (1), megbízási szerződés (1), megbízási szerződés ügyvéd (1), megbízási szerződés ügyvédi iroda (1), megbízási szerződés jog (1), megbízási szerződés jogász (1), munkajog (1), munkajog ügyvéd (1), munkajog ügyvédi iroda (1), orgazdaság (1), orgazdaság ügyvéd (1), orgazdaság ügyvédi iroda (1), orgazdaság büntetés (1), orgazdaság jog (1), orgazdaság jogász (1), rágalmazás ügyvéd (1), rágalmazás ügyvédi iroda (1), rágalmazás büntetés (1), rágalmazás jog (1), rágalmazás jogász (1), rablás (1), rablás ügyvéd (1), rablás ügyvédi iroda (1), rablás büntetés (1), rablás jog (1), rablás jogász (1), rongálás (1), rongálás ügyvéd (1), rongálás ügyvédi iroda (1), rongálás büntetés (1), rongálás jog (1), rongálás jogász (1), segítségnyújtás elmulasztása (1), sikkasztás (1), sikkasztás ügyvéd (1), sikkasztás ügyvédi iroda (1), sikkasztás büntetés (1), sikkasztás jog (1), sikkasztás jogász (1), Személyi szabadság megsértése ügyvéd (1), Személyi szabadság megsértése büntetés (1), Személyi szabadság megsértése jog (1), Személyi szabadság megsértése jogász (1), tartási szerződés (1), tartási szerződés ügyvéd (1), tartási szerződés ügyvédi iroda (1), tartási szerződés jog (1), tartási szerződés jogász (1), vállalkozási szerződés (1), vállalkozási szerződés ügyvéd (1), vállalkozási szerződés ügyvédi iroda (1), vállalkozási szerződés jog (1), vállalkozási szerződés jogász (1), végelszámolás (2), végelszámolás ügyvéd (1), végelszámolás ügyvédi iroda (1), végelszámolás jog (1), végelszámolás jogász (1), végrendelet (1), végrendelet ügyvéd (1), végrendelet ügyvédi iroda (1), végrendelet jog (1), végrendelet jogász (1), vesztegetés ügyvéd (1), vesztegetés ügyvédi iroda (1), vesztegetés büntetés (1), vesztegetés jogász (1), vesztegetésjog (1), visszaélés kábítószerel ügyvédi iroda (1), visszaélés kábítószerrel (1), visszaélés kábítószerrel ügyvéd (1), visszaélés kábítószerrel büntetés (1), visszaélés kábítószerrel jog (1), visszaélés kábítószerrel jogász (1), zaklatás ügyvéd (1), zaklatás ügyvédi iroda (1), zaklatás büntetés (1), zaklatás jog (1), zaklatás jogász (1), zsarolás (1), zsarolás ügyvéd (1), zsarolás ügyvédi iroda (1), zsarolás büntetés (1), zsarolás jog (1), zsarolás jogász (1)
Garázdaság (339.§)Aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el.
 
Tartási szerződés (Ptk.586.
 
Becsületsértés (227.§) A tényállás elsősorban az emberi méltóság védelmét kívánja biztosítani.
 
Végelszámolás A végelszámolás a cég jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás. Végelszámolás lefolytatására akkor kerülhet sor, amennyiben a társaság nem fizetésképtelen.
 
Aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétséget követ el. A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a sértett meghal, és életét a segítségnyújtás megmenthette volna.
 
Vagyon elleni erőszakos bűncselekményekBüntetőtörvénykönyvünk XXXV. fejezete tartalmazza valamennyi vagyon elleni bűncselekmény törvényi tényállását.
 
Vagyon elleni bűncselekményekA büntetőeljárások túlnyomó többsége a vagyon elleni bűncselekmények miatt indul jelenleg is. Az ide tartozó bűncselekmények jogi tárgya a vagyoni jog, ebből következően valamennyi törvényi tényállás annak a társadalmi igénynek tesz eleget, hogy a vagyoni jogviszonyokat ért támadásokkal szemben védelmet nyújtson.
 
Visszaélés kábítószerrel (Büntető Törvénykönyv 282-283.§) A kábítószer olyan anyag, gyógyszer, ill.
 
Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekményekAz igazságszolgáltatás állami feladat. Az Alkotmány értelmében Magyarországon a bíróságok gyakorolják.
 
Közbizalom elleni bűncselekményekA közbizalom a társadalmi élet résztvevőinek egymás közötti kapcsolatainak zavartalanságát fejezi ki. Ezen kapcsolatok gyakran okirati formát öltenek, melyekkel szembeni bizalom nem csak az egyének mindennapjainak, hanem a gazdasági életnek is nélkülözhetetlen feltétele.
 
Öröklési szerződés: az örökhagyó arra kötelezi magát, hogy a vele szerződő felet tartás vagy életjáradék fejében örökösévé teszi. A tartás a tartási szerződés követelményei szerint megfelelő tartást jelent, és kiterjed az örökhagyó gondozására, gyógyíttatására, ápolására és eltemettetésére is, az életjáradék meghatározott pénzösszeg időszakonként visszatérő szolgáltatását jelenti.
 
Ha Ön egy baleset során személyi sérülést szenvedett, igényeljen kártérítést a balesetet okozóval szemben! Ügyvédi irodánk vállalja személyi sérüléssel járó balesetek és egyéb kárigények érvényesítését. Ahhoz hogy jár-e Önnek és előreláthatóan mekkora összegű kártérítés, egy ingyenes konzultáció keretében megvizsgáljuk.
 
Adásvételi szerződés: a dolog tulajdonosa arra vállal kötelezettséget, hogy vételár ellenében valamely forgalomképes dolog tulajdonjogát a vevőre átruházza és a dolgot a vevő birtokába bocsássa, a vevő pedig arra, hogy a dolgot átvegye és a vételárat megfizesse.Ingatlan adásvételének érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges, ennek elmulasztása esetén a szerződés semmisnek minősül.
 
Magánlaksértés (221.§) Aki másnak a lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre erőszakkal, fenyegetéssel, hivatalos eljárás színlelésével bemegy, vagy ott bent marad, vétséget követ el.
 
 
Vagyon elleni  bűncselekményekA büntetőeljárások túlnyomó többsége a vagyon elleni bűncselekmények miatt indul jelenleg is. Az ide tartozó bűncselekmények jogi tárgya a vagyoni jog, ebből következően valamennyi törvényi tényállás annak a társadalmi igénynek tesz eleget, hogy a vagyoni jogviszonyokat ért támadásokkal szemben védelmet nyújtson.
 
A vám és jövedéki bűncselekmények közös jellemzője, hogy az államok költségvetési bevételeinek jelentõs részét adó közterheket rövidítik meg, illetve nehezítik meg azok beszedését.A csempészet az áruforgalomnak olyan közvetítése, mely közhatóságok által felállított korlátozások vagy tilalmak kijátszásával jön létre és mindig büntetőjogi következményeket von maga után.
 
Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekményekAz igazságszolgáltatás állami feladat. Az Alkotmány értelmében Magyarországon a bíróságok gyakorolják.
 
 
Házassági vagyonjogi szerződésAlanyai a házasulók vagy házastársak, helyettük más nem kötheti meg.Alakja közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat.
 
A közélet tisztasága elleni bűncselekmények A Btk. A XXVII.
 
Vállalkozási szerződés: a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, megjavítására vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására, a megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és díjfizetésre köteles. Leggyakrabban versenytárgyalásos pályázat útján jön létre a szerződés, amikor a megrendelő a versenytárgyalásra vonatkozó felhívásban közli, hogy több ajánlattevőtől kér ajánlatot és megjelöli az ajánlatok benyújtásának határidejét, valamint elbírálásának időpontját és szempontjait.
 
Rágalmazás (226.§) Rágalmazás vétségét követi el, aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ.
 
Felszámolási eljárásA felszámolási eljárás olyan nemperes eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők a törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek.Kezdeményezhető: csődegyezség hiánya esetén hivatalból, valamint az adós, a hitelezők, a végelszámoló vagy a cégbíróság kérelmére.
 
Büntető Törvénykönyv 165.§ Aki foglalkozása szabályainak megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétséget követ el.
 
Vagyon elleni erőszakos bűncselekményekBüntetőtörvénykönyvünk XXXV. fejezete tartalmazza valamennyi vagyon elleni bűncselekmény törvényi tényállását.
 
Vagyon elleni bűncselekményekA büntetőeljárások túlnyomó többsége a vagyon elleni bűncselekmények miatt indul jelenleg is. Az ide tartozó bűncselekmények jogi tárgya a vagyoni jog, ebből következően valamennyi törvényi tényállás annak a társadalmi igénynek tesz eleget, hogy a vagyoni jogviszonyokat ért támadásokkal szemben védelmet nyújtson.
 
Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekményekAz igazságszolgáltatás állami feladat. Az Alkotmány értelmében Magyarországon a bíróságok gyakorolják.
 
Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak (311.§) A passzív alany kivételével a Btk.
 
* a társaságok jogszerű működésének biztosítása munkajogi szempontból.* munkaszerződések elkészítése, módosítása, megszüntetése.
 
Önbíráskodás (368.§)   Aki abból a célból, hogy jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igénynek érvényt szerezzen, mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, bűntettet követ el (1-5 év).
 
Megbízási szerződés: a megbízott köteles a rábízott ügyet a megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően ellátni. A megbízott személyesen eljárva, a megbízóval fokozottan együttműködve, titoktartási kötelezettséggel terhelten, a megbízó utasításainak megfelelően köteles eljárni és a jogviszony lezárásaként elszámolási és kiadási kötelezettség terheli.
 
Közlekedési bűncselekmények: A Büntetőtörvénykönyvünk XXII. fejezetében található közlekedési bűncselekmények szabályozására azért került sor, mert modern életünk egyik különösen nagy veszélyforrást jelentő területe a közlekedés.
 
Csoportos létszámcsökkentés a Munka Törvénykönyvében: Definíció: Csoportos létszámleépítésnek minősül, ha a munkáltató több munkavállaló munkaviszonyát harmincnapos időszakon belül kívánja megszüntetni a működésével összefüggő ok miatt, HA az elbocsátandó munkavállalók száma a döntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva:-    húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz,-    száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka,-    háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc Ha a munkáltató kevesebb, mint fél éve alakult, akkor az adott időszakot kell figyelembe venni, illetve ha több telephelye van, akkor telephelyenként kell számolni, csak akkor kell összevonni az egyes telephelyeket, ha egy munkaügyi bíróság illetékességi területén belül vannak. Aki változó munkahelyen végzi a munkáját, azt oda kell sorolni ahol a leépítésről szóló döntés meghozatalakor az irányadó beosztása szerint munkát végez!Konzultációs kötelezettség:Ez a kötelezettség a munkáltatót terheliA döntés meghozatala előtt legalább 15 nappal kell kezdeményeznie és vagy a megállapodásig (amelyet ha sikerül megkötni, azt írásba kell foglalni és meg kell küldeni az illetékes munkaügyi központnak), vagy a (csoportos létszámcsökkentésről szóló) döntés meghozataláig folytatni kell.
 
Személyi szabadság megsértése (Büntető Törvénykönyv 194.§) Aki mást személyi szabadságától megfoszt, bűntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 
Vagyon elleni erőszakos bűncselekményekBüntetőtörvénykönyvünk XXXV. fejezete tartalmazza valamennyi vagyon elleni bűncselekmény törvényi tényállását.
 
Vagyon elleni bűncselekményekA büntetőeljárások túlnyomó többsége a vagyon elleni bűncselekmények miatt indul jelenleg is. Az ide tartozó bűncselekmények jogi tárgya a vagyoni jog, ebből következően valamennyi törvényi tényállás annak a társadalmi igénynek tesz eleget, hogy a vagyoni jogviszonyokat ért támadásokkal szemben védelmet nyújtson.
 
A jövedéki orgazdaság a Büntető Törvénykönyv 311/A. §-ban szabályozott bűncselekmény.
 
 
Közbizalom elleni bűncselekményekA közbizalom a társadalmi élet résztvevőinek egymás közötti kapcsolatainak zavartalanságát fejezi ki. Ezen kapcsolatok gyakran okirati formát öltenek, melyekkel szembeni bizalom nem csak az egyének mindennapjainak, hanem a gazdasági életnek is nélkülözhetetlen feltétele.
 
VégrendeletLehet szóbeli vagy írásbeli. A) Szóbeli végrendeletet tehet, aki-életét fenyegető rendkívüli helyzetben van, és -írásbeli végrendeletet egyáltalán nem vagy csak jelentékeny nehézséggel tehetne.
 
A közélet tisztasága elleni bűncselekmények A Btk. A XXVII.
 
Ajándékozási szerződés: az egyik fél saját vagyona rovására a másiknak vagyoni előny juttatására köteles. A szerződés a megajándékozott írásos elfogadó nyilatkozatával vagy az ajándék tényleges elfogadásával jön létre.
 
Zaklatás (Büntető Törvénykönyv 222.§) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetőleg mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, rendszeresen vagy tartósan mást háborgat, így különösen mással, annak akarata ellenére telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen rendszeresen kapcsolatot teremteni törekszik, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el.
 
Csődeljárás1. Általános rendelkezések A csődeljárás olyan, az adós - eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásának napján bejegyzett - székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) bíróság hatáskörébe és kizárólagos illetékességébe tartozó, nemperes eljárás, amelynek során az adós - a csődegyezség megkötése érdekében - fizetési haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet.
 
Vagyon elleni egyéb bűncselekményekA büntetőeljárások túlnyomó többsége a vagyon elleni bűncselekmények miatt indul jelenleg is. Az ide tartozó bűncselekmények jogi tárgya a vagyoni jog, ebből következően valamennyi törvényi tényállás annak a társadalmi igénynek tesz eleget, hogy a vagyoni jogviszonyokat ért támadásokkal szemben védelmet nyújtson.
 
Vagyon elleni  bűncselekményekA büntetőeljárások túlnyomó többsége a vagyon elleni bűncselekmények miatt indul jelenleg is. Az ide tartozó bűncselekmények jogi tárgya a vagyoni jog, ebből következően valamennyi törvényi tényállás annak a társadalmi igénynek tesz eleget, hogy a vagyoni jogviszonyokat ért támadásokkal szemben védelmet nyújtson.
 
Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekményekAz igazságszolgáltatás állami feladat. Az Alkotmány értelmében a Magyar Köztársaságban a bíróságok gyakorolják.
 
Hivatalos személy elleni erőszak (310.§) A hivatalos személyek tevékenysége az állam funkcióit megvalósító hatóságok tevékenységéhez kapcsolódik.
 
Nem vagyoni kártérítésre tart igényt? Vegye igénybe ügyvédi irodánk szaktanácsadását, hogy mielőbb a kártérítési összeghez juthasson! Keresse ügyvédi irodánkat a az oldal alján található elérhetőségeinken és vegyen részt díjmentes konzultációmon akár még ma! 1. Jogviszony tartalma:a)    A károsult- joga:  teljes reparáció követelése.
Copyright 2011. Minden jog fenntartva! | Készítette: Weboldalkészítés, keresőoptimalizálás, tárhely, domain regisztráció