Kapcsolatfelvétel
Telefonszámaink:
06-30/4688-601
Vezetékes és faxszámunk:
06-45-403-623
Esettanulmányok
Hasznos információk!
Ezek az információk az Ön számára is megkönnytik munkáját oldalunkat adja hozzá kedvenceihez.
Online jogi tanácsadás
SZERETNE ELKERÜLNI ALAPVETŐ, JOGI HIBÁKAT?
Kapcsolódó anyagok
Kiválasztott anyagok: büntetés
Kapcsolódó anyagok: önbíráskodás (1), önbíráskodás ügyvéd (1), önbíráskodás ügyvédi iroda (1), önbíráskodás büntetés (1), önbíráskodás jog (1), önbíráskodás jogász (1), övedéki orrgazdaság ügyvéd (1), övedéki orrgazdaság ügyvédi iroda (1), övedéki orrgazdaság büntetés (1), övedéki orrgazdaság jog (1), övedéki orrgazdaság jogász (1), ügyvéd (35), ügyvédi iroda (35), búnpártolás ügyvéd (1), becsületsértés ügyvéd (1), becsületsértés ügyvédi iroda (1), becsületsértés büntetés (1), becsületsértés jog (1), becsületsértés jogász (1), befolyással üzérkedés (1), befolyással üzérkedés ügyvéd (1), befolyással üzérkedés ügyvédi iroda (1), befolyással üzérkedés büntetés (1), befolyással üzérkedés jog (1), befolyással üzérkedés jogász (1), bűnpártolás (1), bűnpártolás ügyvédi iroda (1), bűnpártolás büntetés (1), bűnpártolás jog (1), bűnpártolás jogász (1), csalás (1), csalás ügyvéd (1), csalás ügyvédi iroda (1), csalás büntetés (1), csalás jog (1), csalás jogász (1), csempészet (1), csempészet ügyvéd (1), csempészet ügyvédi iroda (1), csempészet büntetés (1), csempészet jog (1), csempészet jogász (1), foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (1), garázdaság (1), garázdaság ügyvéd (1), garázdaság ügyvédi iroda (1), garázdaság büntetés (1), garázdaság jog (1), garázdaság jogász (1), hamis tanuzás (2), hamis tanuzás ügyvéd (2), hamis tanuzás ügyvédi iroda (2), hamis tanuzás büntetés (2), hamis tanuzás jog (2), hamis tanuzás jogász (2), hamis tanuzásra felhívás (1), hamis vád ügyvéd (1), hamis vád ügyvédi iroda (1), hamis vád büntetés (1), hamis vád jog (1), hamis vád jogász (1), hanyag kezelés (1), hivatalos személy elleni bűncselekmények (1), hivatalos személy elleni erőszak (2), hűtlen kezelés (1), jövedéki orrgazdaság (1), jog (35), jogász (35), kártérítés (1), közúti baleset (1), közúti baleset ügyvéd (1), közúti baleset ügyvédi iroda (1), közúti baleset büntetés (1), közúti baleset jog (1), közfeladatot ellátó személy elleni erőszak (2), közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény (1), közlekedési baleset jogász (1), közlekedési baleseti kártérítés (1), közokirat-hamisítás (1), közokirat-hamisítás ügyvéd (1), közokirat-hamisítás ügyvédi iroda (1), közokirat-hamisítás büntetés (1), közokirat-hamisítás jog (1), közokirat-hamisítás jogász (1), kifosztás (1), kifosztás ügyvéd (1), kifosztás ügyvédi iroda (1), kifosztás büntetés (1), kifosztás jog (1), kifosztás jogász (1), lopás (1), lopás ügyvéd (1), lopás ügyvédi iroda (1), lopás büntetés (1), lopás jog (1), lopás jogász (1), magánlaksértés ügyvéd (1), magánlaksértés ügyvédi iroda (1), magánlaksértés büntetés (1), magánlaksértés jog (1), magánlaksértés jogász (1), magánokirat-hamisítás (1), magánokirat-hamisítás ügyvéd (1), magánokirat-hamisítás büntetés (1), magánokirat-hamisítás jog (1), magánokirat-hamisítás jogász (1), orgazdaság (1), orgazdaság ügyvéd (1), orgazdaság ügyvédi iroda (1), orgazdaság büntetés (1), orgazdaság jog (1), orgazdaság jogász (1), rágalmazás ügyvéd (1), rágalmazás ügyvédi iroda (1), rágalmazás büntetés (1), rágalmazás jog (1), rágalmazás jogász (1), rablás (1), rablás ügyvéd (1), rablás ügyvédi iroda (1), rablás büntetés (1), rablás jog (1), rablás jogász (1), rongálás (1), rongálás ügyvéd (1), rongálás ügyvédi iroda (1), rongálás büntetés (1), rongálás jog (1), rongálás jogász (1), segítségnyújtás elmulasztása (1), sikkasztás (1), sikkasztás ügyvéd (1), sikkasztás ügyvédi iroda (1), sikkasztás büntetés (1), sikkasztás jog (1), sikkasztás jogász (1), Személyi szabadság megsértése ügyvéd (1), Személyi szabadság megsértése büntetés (1), Személyi szabadság megsértése jog (1), Személyi szabadság megsértése jogász (1), vesztegetés ügyvéd (1), vesztegetés ügyvédi iroda (1), vesztegetés büntetés (1), vesztegetés jogász (1), vesztegetésjog (1), visszaélés kábítószerel ügyvédi iroda (1), visszaélés kábítószerrel (1), visszaélés kábítószerrel ügyvéd (1), visszaélés kábítószerrel büntetés (1), visszaélés kábítószerrel jog (1), visszaélés kábítószerrel jogász (1), zaklatás ügyvéd (1), zaklatás ügyvédi iroda (1), zaklatás büntetés (1), zaklatás jog (1), zaklatás jogász (1), zsarolás (1), zsarolás ügyvéd (1), zsarolás ügyvédi iroda (1), zsarolás büntetés (1), zsarolás jog (1), zsarolás jogász (1)
Közlekedési bűncselekmények: A Büntetőtörvénykönyvünk XXII. fejezetében található közlekedési bűncselekmények szabályozására azért került sor, mert modern életünk egyik különösen nagy veszélyforrást jelentő területe a közlekedés.
 
Személyi szabadság megsértése (Büntető Törvénykönyv 194.§) Aki mást személyi szabadságától megfoszt, bűntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 
Vagyon elleni erőszakos bűncselekményekBüntetőtörvénykönyvünk XXXV. fejezete tartalmazza valamennyi vagyon elleni bűncselekmény törvényi tényállását.
 
Vagyon elleni bűncselekményekA büntetőeljárások túlnyomó többsége a vagyon elleni bűncselekmények miatt indul jelenleg is. Az ide tartozó bűncselekmények jogi tárgya a vagyoni jog, ebből következően valamennyi törvényi tényállás annak a társadalmi igénynek tesz eleget, hogy a vagyoni jogviszonyokat ért támadásokkal szemben védelmet nyújtson.
 
A jövedéki orgazdaság a Büntető Törvénykönyv 311/A. §-ban szabályozott bűncselekmény.
 
 
Közbizalom elleni bűncselekményekA közbizalom a társadalmi élet résztvevőinek egymás közötti kapcsolatainak zavartalanságát fejezi ki. Ezen kapcsolatok gyakran okirati formát öltenek, melyekkel szembeni bizalom nem csak az egyének mindennapjainak, hanem a gazdasági életnek is nélkülözhetetlen feltétele.
 
A közélet tisztasága elleni bűncselekmények A Btk. A XXVII.
 
Zaklatás (Büntető Törvénykönyv 222.§) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetőleg mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, rendszeresen vagy tartósan mást háborgat, így különösen mással, annak akarata ellenére telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen rendszeresen kapcsolatot teremteni törekszik, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el.
 
Vagyon elleni egyéb bűncselekményekA büntetőeljárások túlnyomó többsége a vagyon elleni bűncselekmények miatt indul jelenleg is. Az ide tartozó bűncselekmények jogi tárgya a vagyoni jog, ebből következően valamennyi törvényi tényállás annak a társadalmi igénynek tesz eleget, hogy a vagyoni jogviszonyokat ért támadásokkal szemben védelmet nyújtson.
 
Vagyon elleni  bűncselekményekA büntetőeljárások túlnyomó többsége a vagyon elleni bűncselekmények miatt indul jelenleg is. Az ide tartozó bűncselekmények jogi tárgya a vagyoni jog, ebből következően valamennyi törvényi tényállás annak a társadalmi igénynek tesz eleget, hogy a vagyoni jogviszonyokat ért támadásokkal szemben védelmet nyújtson.
 
Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekményekAz igazságszolgáltatás állami feladat. Az Alkotmány értelmében a Magyar Köztársaságban a bíróságok gyakorolják.
 
Hivatalos személy elleni erőszak (310.§) A hivatalos személyek tevékenysége az állam funkcióit megvalósító hatóságok tevékenységéhez kapcsolódik.
 
Garázdaság (339.§)Aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el.
 
Becsületsértés (227.§) A tényállás elsősorban az emberi méltóság védelmét kívánja biztosítani.
 
Aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétséget követ el. A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a sértett meghal, és életét a segítségnyújtás megmenthette volna.
 
Vagyon elleni erőszakos bűncselekményekBüntetőtörvénykönyvünk XXXV. fejezete tartalmazza valamennyi vagyon elleni bűncselekmény törvényi tényállását.
 
Vagyon elleni bűncselekményekA büntetőeljárások túlnyomó többsége a vagyon elleni bűncselekmények miatt indul jelenleg is. Az ide tartozó bűncselekmények jogi tárgya a vagyoni jog, ebből következően valamennyi törvényi tényállás annak a társadalmi igénynek tesz eleget, hogy a vagyoni jogviszonyokat ért támadásokkal szemben védelmet nyújtson.
 
Visszaélés kábítószerrel (Büntető Törvénykönyv 282-283.§) A kábítószer olyan anyag, gyógyszer, ill.
 
Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekményekAz igazságszolgáltatás állami feladat. Az Alkotmány értelmében Magyarországon a bíróságok gyakorolják.
 
Közbizalom elleni bűncselekményekA közbizalom a társadalmi élet résztvevőinek egymás közötti kapcsolatainak zavartalanságát fejezi ki. Ezen kapcsolatok gyakran okirati formát öltenek, melyekkel szembeni bizalom nem csak az egyének mindennapjainak, hanem a gazdasági életnek is nélkülözhetetlen feltétele.
 
Ha Ön egy baleset során személyi sérülést szenvedett, igényeljen kártérítést a balesetet okozóval szemben! Ügyvédi irodánk vállalja személyi sérüléssel járó balesetek és egyéb kárigények érvényesítését. Ahhoz hogy jár-e Önnek és előreláthatóan mekkora összegű kártérítés, egy ingyenes konzultáció keretében megvizsgáljuk.
 
Magánlaksértés (221.§) Aki másnak a lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre erőszakkal, fenyegetéssel, hivatalos eljárás színlelésével bemegy, vagy ott bent marad, vétséget követ el.
 
Vagyon elleni  bűncselekményekA büntetőeljárások túlnyomó többsége a vagyon elleni bűncselekmények miatt indul jelenleg is. Az ide tartozó bűncselekmények jogi tárgya a vagyoni jog, ebből következően valamennyi törvényi tényállás annak a társadalmi igénynek tesz eleget, hogy a vagyoni jogviszonyokat ért támadásokkal szemben védelmet nyújtson.
 
A vám és jövedéki bűncselekmények közös jellemzője, hogy az államok költségvetési bevételeinek jelentõs részét adó közterheket rövidítik meg, illetve nehezítik meg azok beszedését.A csempészet az áruforgalomnak olyan közvetítése, mely közhatóságok által felállított korlátozások vagy tilalmak kijátszásával jön létre és mindig büntetőjogi következményeket von maga után.
 
Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekményekAz igazságszolgáltatás állami feladat. Az Alkotmány értelmében Magyarországon a bíróságok gyakorolják.
 
 
A közélet tisztasága elleni bűncselekmények A Btk. A XXVII.
 
Rágalmazás (226.§) Rágalmazás vétségét követi el, aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ.
 
Büntető Törvénykönyv 165.§ Aki foglalkozása szabályainak megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétséget követ el.
 
Vagyon elleni erőszakos bűncselekményekBüntetőtörvénykönyvünk XXXV. fejezete tartalmazza valamennyi vagyon elleni bűncselekmény törvényi tényállását.
 
Vagyon elleni bűncselekményekA büntetőeljárások túlnyomó többsége a vagyon elleni bűncselekmények miatt indul jelenleg is. Az ide tartozó bűncselekmények jogi tárgya a vagyoni jog, ebből következően valamennyi törvényi tényállás annak a társadalmi igénynek tesz eleget, hogy a vagyoni jogviszonyokat ért támadásokkal szemben védelmet nyújtson.
 
Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekményekAz igazságszolgáltatás állami feladat. Az Alkotmány értelmében Magyarországon a bíróságok gyakorolják.
 
Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak (311.§) A passzív alany kivételével a Btk.
 
Önbíráskodás (368.§)   Aki abból a célból, hogy jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igénynek érvényt szerezzen, mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, bűntettet követ el (1-5 év).
Copyright 2011. Minden jog fenntartva! | Készítette: Weboldalkészítés, keresőoptimalizálás, tárhely, domain regisztráció